บริการซ่อมนาฬิกา Brand ต่างๆ

คลิกที่โลโก้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการซ่อมนาฬิกา Brand ต่างๆ​

คลิ๊กที่โลโก้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการที่เป็นเลิศของเรา

บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด

บริการซ่อมด้วยเครื่องมือมาตรฐานสวิส

ตรวจเช็คความเที่ยงตรงของนาฬิกา

197673 2

ตรวจสอบการกันน้ำของนาฬิกา

ตรวจเช็คการทำงานนาฬิกาออโตเมติก

บริการที่เป็นเลิศของเรา

บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด

dc692f0b-1f0a-4a7f-8f39-ce41d48cb1fa 2

บริการซ่อมด้วยเครื่องมาตรฐาน

ตรวจเช็คความเที่ยงตรงของนาฬิกา

197673 2

ตรวจสอบการกันน้ำของนาฬิกา

ตรวจเช็คการทำงานนาฬิกาออโตเมติก

บริการที่เป็นเลิศของเรา

บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด

dc692f0b-1f0a-4a7f-8f39-ce41d48cb1fa 2

บริการซ่อมด้วยเครื่องมาตรฐาน

ตรวจเช็คความเที่ยงตรงของนาฬิกา

197673 2

ตรวจสอบการกันน้ำของนาฬิกา

ตรวจเช็คการทำงานนาฬิกาออโตเมติก

Hotline สายด่วน! บริการฉุกเฉินด้านนาฬิกา
โทร : 085-686-4433

Hotline สายด่วน! บริการฉุกเฉินด้านนาฬิกา
โทร : 085-686-4433

Hotline สายด่วน!
บริการฉุกเฉินด้านนาฬิกา
โทร : 085-686-4433

การดูแลรักษานาฬิกา (Watch Care Tips)

การดูแลรักษานาฬิกา
(Watch Care Tips)

หากนาฬิกาของท่านไม่ปรากฏเครื่องหมาย “WATER RESISTANT” บนฝาหลัง (และบนหน้าปัดสำหรับบางรุ่น)
แสดงว่านาฬิกาของท่านไม่มีระบบกันน้ำ และต้องควรดูแลอย่าให้นาฬิกาสัมผัสถูกน้ำ ซึ่งอาจทำให้เครื่องที่อยู่ภายในเกิดความเสียหายได้ ในกรณีที่นาฬิกาของท่านเปียกน้ำ แนะนำให้ท่านนำนาฬิกาดังกล่าวไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการแมกนาโน่ทันที

หากนาฬิกาของท่านปรากฏเครื่องหมาย “WATER RESISTANT” บนฝาหลัง (และบนหน้าปัด สำหรับบางรุ่น)
แสดงว่านาฬิกาของท่านมีระบบกันน้ำ ทั้งนี้หากเป็นนาฬิกากันน้ำ ระดับ 
3 bar นาฬิกาจะสามารถสัมผัสถูกน้ำได้
เช่น ล้างมือ ถูกฝน เป็นต้น แต่นาฬิกาจะไม่ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับใส่ว่ายน้ำหรือดำน้ำ

หากนาฬิกาของท่านปรากฏเครื่องหมาย “WATER RESISTANT” บนฝาหลัง (และบนหน้าปัด สำหรับบางรุ่น)
แสดงว่านาฬิกาของท่านมีระบบกันน้ำ ทั้งนี้หากเป็นนาฬิกากันน้ำ ระดับ 
5 bar นาฬิกาจะสามารถสวมใส่
ขณะทำการว่ายน้ำ (ในสระ)
เล่นเรือใบ,และ ใส่อาบน้ำ แต่นาฬิกาจะไม่ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับใส่ดำน้ำและดำน้ำลึก

หากนาฬิกาของท่านปรากฏเครื่องหมาย “WATER RESISTANT” บนฝาหลัง (และบนหน้าปัด สำหรับบางรุ่น) 
แสดงว่านาฬิกาของท่านมีระบบกันน้ำ ซึ่งถูกออกแบบและผลิตมาให้มีการกันน้ำระดับ 
5 bar/10 bar/15 bar 
โดยทั้งนี้สามารถสวมใส่นาฬิกาขณะว่ายน้ำและดำน้ำระดับตื่นๆ แต่ไม่สามารถใส่เพื่อดำน้ำลึกแบบ Scuba 
ควรสวมใส่นาฬิกาดำน้ำรุ่น SEIKO Driver ซึ่งเป็นนาฬิกาดำน้ำลึกแทน การใช้นาฬิกาที่มีระดับการกันน้ำ 5-20 bar ขณะอยู่ในน้ำนั้น และต้องแน่ใจว่าเม็ดมะยม อยู่ในตำแหน่งล็อค เพื่อป้องกันน้ำเข้าทางเม็ดมะยม ห้ามดึงเม็ดมะยมขณะที่นาฬิกาเปียกน้ำหรืออยู่ในน้ำ ถ้าใช้ในน้ำทะเลต้องทำนาฬิกาให้แห้งทันที 

หมายเหตุ แรงดันในมาตรวัดระบบ bar จะเป็นระดับแรงดันที่ได้จากการทดสอบ ซึ่งไม่ใช่การทดสอบดำน้ำลึกจริง เพราะการเคลื่อนไหว
ในการดำน้ำจะมีแรงดันที่เพิ่มขึ้นกว่าความลึกที่วัด ดังนั้นจึงควรพิจารณาในการสวมใส่นาฬิกาขณะทำการดำน้ำลึก

นาฬิกาของคุณจะทำงานปกติในอุณหภูมิระหว่าง 5 – 35 องศาเซลเซียส (41-95 องศาฟาเรนไฮต์) ทั้งนี้
หากอุณหภูมิเกินกว่า 
60 องศาเซลเซียส หรือ 140 องศาฟาเรนไฮต์ (สำหรับบางรุ่นที่เกิน 50 องศาเซลเซียส หรือ 122 องศาฟาเรนไฮต์) อาจเป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่ภายในนาฬิกาเกิดความเสียหายได้

การทำกิจกรรมและการเคลื่อนไหวทั่วๆไปขณะสวมใส่นาฬิกา จะไม่มีผลกับนาฬิกาของคุณ แต่ต้องระวังไม่ให้นาฬิกาตกหรือกระแทกลงสู่พื้นผิวที่แข็ง อาจทำให้นาฬิกาชำรุด

นาฬิกาจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากสนามแม่เหล็ก ควรเก็บนาฬิกาให้ห่างจากวัตถุที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก
(ในกรณีที่เป็นนาฬิการะบบควอทซ์ นาฬิกาจะเดินเป็นปกติ หากนำนาฬิกาออกจากบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก)

ควรทำการตรวจเช็คนาฬิกาทุก 2-3 ปี โดยสามารถนำนาฬิกาของท่านไปทำการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ Magnano เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับบริการและอะไหล่ที่มีคุณภาพ

เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและอาการผุ กับตัวเรือนและสายนาฬิกา ซึ่งมีสาเหตุมาจาก คราบสกปรกคราบน้ำมันเหงื่อ เป็นต้น โดยสามารถทำความสะอาด โดยการเช็ดคราบเหล่านี้ด้วยผ้านุ่มแห้ง

ควรระวังไม่ให้นาฬิกาสัมผัสกับสารเคมี ประเภทสารละเหย (แอลกอฮอล์ และน้ำมันเชื่อเพลิง)ปรอท
(จากการแตกของโทโมมิเตอร์)
เครื่องสำอางประเภทสเปรย์ผงซักฟอกและสารเคมีประเภทตัวทำละลาย
คราบกาวและสี เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้สีของตัวเรือนและสาย ซีดจางลอก หรือเกิดความเสียหายได้

ถ้านาฬิกาของคุณมีแผ่นสติกเกอร์ป้องกันฝาหลัง ติดอยู่บนฝาหลัง ควรลอกออกก่อนที่จะสวมใส่นาฬิกา หากไม่ลอกออกและสวมใส่ทับไว้ เพราะบริเวณรอบๆ แผ่นสติกเกอร์เป็นที่สะสมของคราบต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝาหลังเกิดสนิมและผุได้


หากนาฬิกาของท่านไม่ปรากฏเครื่องหมาย “WATER RESISTANT” บนฝาหลัง (และบนหน้าปัดสำหรับบางรุ่น)  แสดงว่านาฬิกาของท่านไม่มีระบบกันน้ำ และต้องควรดูแลอย่าให้นาฬิกาสัมผัสถูกน้ำ ซึ่งอาจทำให้เครื่องที่อยู่ภายในเกิดความเสียหายได้ ในกรณีที่นาฬิกาของท่านเปียกน้ำ แนะนำให้ท่านนำนาฬิกาดังกล่าวไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการแมกนาโน่ทันที


หากนาฬิกาของท่านปรากฏเครื่องหมาย “WATER RESISTANT” บนฝาหลัง (และบนหน้าปัด สำหรับบางรุ่น) แสดงว่านาฬิกาของท่านมีระบบกันน้ำ ทั้งนี้หากเป็นนาฬิกากันน้ำ ระดับ 3 bar นาฬิกาจะสามารถสัมผัสถูกน้ำได้ เช่น ล้างมือ ถูกฝน เป็นต้น แต่นาฬิกาจะไม่ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับใส่ว่ายน้ำหรือดำน้ำ


หากนาฬิกาของท่านปรากฏเครื่องหมาย “WATER RESISTANT” บนฝาหลัง (และบนหน้าปัด สำหรับบางรุ่น) แสดงว่านาฬิกาของท่านมีระบบกันน้ำ ทั้งนี้หากเป็นนาฬิกากันน้ำ ระดับ 5 bar นาฬิกาจะสามารถสวมใส่ขณะทำการว่ายน้ำ (ในสระ)เล่นเรือใบ,และ ใส่อาบน้ำ แต่นาฬิกาจะไม่ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับใส่ดำน้ำและดำน้ำลึก

หากนาฬิกาของท่านปรากฏเครื่องหมาย “WATER RESISTANT” บนฝาหลัง (และบนหน้าปัด สำหรับบางรุ่น) แสดงว่านาฬิกาของท่านมีระบบกันน้ำ ซึ่งถูกออกแบบและผลิตมาให้มีการกันน้ำระดับ 5 bar/10 bar/15 bar โดยทั้งนี้สามารถสวมใส่นาฬิกาขณะว่ายน้ำและดำน้ำระดับตื่นๆ แต่ไม่สามารถใส่เพื่อดำน้ำลึกแบบ Scuba ควรสวมใส่นาฬิกาดำน้ำรุ่น SEIKO Driver ซึ่งเป็นนาฬิกาดำน้ำลึกแทน การใช้นาฬิกาที่มีระดับการกันน้ำ 5-20 bar ขณะอยู่ในน้ำนั้น และต้องแน่ใจว่าเม็ดมะยม อยู่ในตำแหน่งล็อค เพื่อป้องกันน้ำเข้าทางเม็ดมะยม ห้ามดึงเม็ดมะยมขณะที่นาฬิกาเปียกน้ำหรืออยู่ในน้ำ ถ้าใช้ในน้ำทะเลต้องทำนาฬิกาให้แห้งทันที 

หมายเหตุ แรงดันในมาตรวัดระบบ bar จะเป็นระดับแรงดันที่ได้จากการทดสอบ ซึ่งไม่ใช่การทดสอบดำน้ำลึกจริง เพราะการเคลื่อนไหวในการดำน้ำจะมีแรงดันที่เพิ่มขึ้นกว่าความลึกที่วัด ดังนั้นจึงควรพิจารณาในการสวมใส่นาฬิกาขณะทำการดำน้ำลึก


นาฬิกาของคุณจะทำงานปกติในอุณหภูมิระหว่าง 
5 – 35 องศาเซลเซียส (41-95 องศาฟาเรนไฮต์) ทั้งนี้หากอุณหภูมิเกินกว่า 60 องศาเซลเซียส หรือ 140 องศาฟาเรนไฮต์ (สำหรับบางรุ่นที่เกิน 50 องศาเซลเซียส หรือ 122 องศาฟาเรนไฮต์) อาจเป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่ภายในนาฬิกาเกิดความเสียหายได้


การทำกิจกรรมและการเคลื่อนไหวทั่วๆไปขณะสวมใส่นาฬิกา จะไม่มีผลกับนาฬิกาของคุณ แต่ต้องระวังไม่ให้นาฬิกาตกหรือกระแทกลงสู่พื้นผิวที่แข็ง อาจทำให้นาฬิกาชำรุด

นาฬิกาจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากสนามแม่เหล็ก ควรเก็บนาฬิกาให้ห่างจากวัตถุที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก (ในกรณีที่เป็นนาฬิการะบบควอทซ์ นาฬิกาจะเดินเป็นปกติ หากนำนาฬิกาออกจากบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก)


ควรทำการตรวจเช็คนาฬิกาทุก 2-3 ปี โดยสามารถนำนาฬิกาของท่านไปทำการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ Magnano เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับบริการและอะไหล่ที่มีคุณภาพ


เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและอาการผุ กับตัวเรือนและสายนาฬิกา ซึ่งมีสาเหตุมาจาก คราบสกปรกคราบน้ำมันเหงื่อ เป็นต้น โดยสามารถทำความสะอาด โดยการเช็ดคราบเหล่านี้ด้วยผ้านุ่มแห้ง


ควรระวังไม่ให้นาฬิกาสัมผัสกับสารเคมี ประเภทสารละเหย (แอลกอฮอล์ และน้ำมันเชื่อเพลิง)ปรอท
(จากการแตกของโทโมมิเตอร์)
เครื่องสำอางประเภทสเปรย์ผงซักฟอกและสารเคมีประเภทตัวทำละลายคราบกาวและสี เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้สีของตัวเรือนและสาย ซีดจางลอก หรือเกิดความเสียหายได้


ถ้านาฬิกาของคุณมีแผ่นสติกเกอร์ป้องกันฝาหลัง ติดอยู่บนฝาหลัง ควรลอกออกก่อนที่จะสวมใส่นาฬิกา หากไม่ลอกออกและสวมใส่ทับไว้ เพราะบริเวณรอบๆ แผ่นสติกเกอร์เป็นที่สะสมของคราบต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝาหลังเกิดสนิมและผุได้