แมกนาโน่

บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด

“สร้างคนให้มีคุณภาพ สร้างงานให้เป็นมาตรฐาน
พร้อมกับให้บริการ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง”

Company Profile

บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด
เป็นผู้นำในการให้บริการซ่อมนาฬิกาและบริการทำกุญแจในศูนย์การค้า
ชั้นนำกว่า 11 สาขา บริษัทได้รับรูปแบบการดำเนินงานและเทคโนโลยีทางด้านนาฬิกาจาก บริษัท ELMA ประเทศเยอรมันปัจจุบันเราให้คำแนะนำและคำปรึกษาลูกค้าด้วยการบริการที่เน้นกลุ่มเป้าหมาย

Company Profile

บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด
เป็นผู้นำในการให้บริการซ่อมนาฬิกาและบริการทำกุญแจในศูนย์การค้าชั้นนำกว่า 11 สาขา บริษัทได้รับรูปแบบการดำเนินงานและเทคโนโลยีทางด้านนาฬิกาจากบริษัท ELMA ประเทศเยอรมัน ปัจจุบันเราให้คำแนะนำและคำปรึกษาลูกค้าด้วยการบริการที่เน้นกลุ่มเป้าหมาย

Company Profile

บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด
เป็นผู้นำในการให้บริการซ่อมนาฬิกาและบริการทางกุญแจในห้างสรรพสินค้าชั้นนำกว่า 11 สาขา บริษัทได้รับรูปแบบในการดำเนินงาน และเทคโนโลยีทางด้านนาฬิกาจากบริษัท ELMA ประเทศเยอรมัน ปัจจุบันเราให้คำแนะนำและคำปรึกษาลูกค้าด้วยการบริการที่เน้นกลุ่มเป้าหมาย

ที่ต้องการมาตรฐานและการบริการในราคาที่สมเหตุสมผลและได้นำระบบเครือข่ายที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการที่ง่ายขึ้นและครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ทำให้ท่านขอรับบริการความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ทุกสาขาตามสะดวก อีกทั้งมีระบบการบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน เราจึงพร้อมให้ใบรับประกันทุกชิ้นงานที่เราให้บริการแก่ท่านเพื่อเป็นการยืนยันในการรับประกันถึงความพึงพอใจของท่านสูงสุด

ที่ต้องการมาตรฐานและการบริการในราคาที่สมเหตุสมผลและได้นำระบบเครือข่ายที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการที่ง่ายขึ้นและครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ทำให้ท่านสามารถใช้บริการ ที่สาขาหนึ่งและสามารถที่จะขอรับบริการความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่สาขาใดก็ได้ตามสะดวก อีกทั้งมีระบบการบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานเราจึงพร้อมให้ใบรับประกันทุกชิ้นงานที่เราให้บริการแก่ท่าน เพื่อเป็นการยืนยันในการรับประกันถึงความพึงพอใจของท่านสูงสุด

ที่ต้องการมาตรฐานและการบริการในราคาที่สมเหตุสมผลและได้นำระบบเครือข่ายที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการที่ง่ายขึ้นและครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ทำให้ท่านขอรับบริการความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ทุกสาขาตามสะดวก อีกทั้งมีระบบการบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานเราจึงพร้อมให้ใบรับประกันทุกชิ้นงานที่เราให้บริการแก่ท่านเพื่อเป็นการยืนยันในการรับประกันถึงความพึงพอใจของท่านสูงสุด