Slider
previous arrow
next arrow
Slider

บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด

เป็นผู้นำในการให้บริการซ่อมนาฬิกา และบริการทางกุญแจในห้างสรรพสินค้าชั้นนำกว่า 13 สาขา

และได้นำระบบเครือข่ายที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการที่ง่ายขึ้นและครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ

บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด

เป็นผู้นำในการให้บริการซ่อมนาฬิกา และบริการทางกุญแจในห้างสรรพสินค้าชั้นนำกว่า 13 สาขา

และได้นำระบบเครือข่ายที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการที่ง่ายขึ้น

และครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ

บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด

เป็นผู้นำในการให้บริการซ่อมนาฬิกา และบริการทำกุญแจในศูนย์การค้าชั้นนำกว่า 13 สาขา และได้นำระบบเครือข่ายที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการที่ง่ายขึ้นและครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์ Vision

“สร้างคนให้มีคุณภาพ สร้างงานให้เป็นมาตรฐาน
พร้อมกับให้บริการ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง”

SERVICES

REVIEWS

LOCATION

ที่อยู่บริษัท

2534/180 หมู่บ้านศรีไทยวิลล่า
ซอยราษฎร์อุทิศ 1 ถนนรัชดา – พระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2683-6700-3
แฟกซ์ 0-2683-6703